Bezdán informativ honlapja

Utolsó frissítés:
2017. szep. 24.
Helyi közösség

Hírek:
Bezdán 2010-es évi naptára (2010)
Kommunális munkálatok Bezdánban (2009)
Közmunkák Bezdánban is (2009)
Foltozták az aszfaltot (2009)
Megjavították a Dora hidat, épül az út Isterbác felé (2009)
Ki javítsa meg a Dora hidat Bezdánban? (2009)
Bezdán Helyi Közösség Tanácsa elnökének jelentése (2009)
Mit tükröznek a májusi helyhatósági választások bezdáni eredményei?
A köztársasági és tartományi képviselőházi, valamint a Zombor községi helyhatósági választások eredményeiről
Kövér László, a Fidesz Magyar Polgári Párt választmányának elnöke a bezdáni lakossági fórumon (2008)
Lakossági fórumok Bezdánban (2008)
Bezdán napján (2008)
A bezdáni helyi közösség tanácsának díszülése Bezdán napja alkalmából (2008)
A szerbiai köztársasági elnökválasztások második fordulójának eredményei Bezdánban
Gondolatok az első és a második választási forduló között
A szerbiai köztársasági elnökválasztások első fordulójának eredményei Bezdánban
Visszapillantás a 2007-es esztendőre
Pásztor István, a Magyar Koalíció köztársaságielnök-jelöltje Bezdánban
Beszámoló a 2007. június 26-ai falugyűlésről
Iszaptalanítják a Bácskai Nagycsatornát Bezdánnál
Tanácskozás Bezdán fenntartható fejlesztésének lehetőségeiről
Emlékezés Zombor szabad királyi város születésnapjára és gondolatok Bezdán jövőbeni napjáról
Az országos parlamenti választás bezdáni eredményei

Megalakult a Bezdán Helyi Közösség új Tanácsa

A 2006. szeptember 3-i helyhatósági választás Bezdánban lehetőséget adott az új helyi közösségi vezetőség felállásához. Az új összetételű Tanácsba a következő személyek jutottak be: dr. Pfaff Mihály, Devčić Lívia, Friedrich Gyula, Máté Teréz, Beslity János, Tábori József (az Összefogás Bezdánért nevű csoport tagjai), Varga Ferenc, Pilisi József, Horváth János, Takács János, Bilmájer Gertrúd (a Bezdánért nevű csoport tagjai), Dragutin Čabrilo, dr. Marija Nadoveza, dr. Balla Ferenc és dr. Balla István (független jelöltként vettek részt a választáson). Szeptember 13-án megtartották a helyi közösség Tanácsának alakuló ülését, amely nyugodt hangulatban zajlott le, mivel már az összejövetel előtt tudni lehetett, hogy ki lesz a tanácselnök és a végrahajtó bizottsági elnök, valamint, hogy kik lesznek a Végrehajtó Bizottság tagjai. Az új tanácselnökké dr. Pfaff Mihály ny. szakorvost választották meg, a Végrehajtó Bizottság elnöke pedig dr. Marija Nadoveza általános orvos lett. A bizottságba kerültek: dr. Marija Nadoveza, Friedrich Gyula, Beslity János, Máté Teréz, Dragan Čabrilo, Devčić Lívia és kültagként Roland Vučinić.
A Tanács és a Végrehajtó Bizottság tagjainak megbizatása négy évre szól.
A Bezdán Helyi Közösség jogi személyként van bejegyezve. Munkáját öt dolgozó látja el. A zombori községi képviselő-testület költségvetéséből és a helyi közösség saját bevételéből két-két dolgozó teljes fizetését és egy dolgozó fél-fél fizetését biztosítja.

A helyi közösség épületeTallózás a helyi közösség alapszabályzatában (statútumában).

Az évi költségvetés lehetséges eszközforrásai:
- a helyi közösség tevékenységéből eredő jövedelem (szolgáltatási díjak, a megbizott tevékenységek elvégzésével szerzett jövedelem,
- pénszeszközök, amelyeket a helyi közösség polgári társítanak közvetlenül a helyi járulék által vagy más módon,
- a zombori községi költségvetésből juttatott összeg (a község és a helyi közösség fejlesztési terveivel és programjaival összhangban),
- pénzeszközök, amelyekkel az érdekelt vállalatok támogatják a helyi közösség tevékenységeit és
- különböző adományok.

A Tanács:
- elfogadja, módosítja és kiegészíti a helyi közösség alapszabályzatát, a Tanács és a Végrehajtó Bizottság ügyrendi szabályzatát,
- meghozza a helyi közösség általános és külön aktusait, fejlesztési programját, pénzügyi és munkatervét, jelentést tesz munkájáról és elfogadja zárszámadását,
- megerősíti a népszavazás-kiírási kezdeményezés megindítására vonatkozó javaslatot,
- javaslatokat tesz a kommunális és más szolgáltatások fejlesztésére, a kulturális javak megőrzésére és védelmére, a természeti környezet védelmére és gazdagítására, olyan utak építésére és karbantartására, valamint olyan utcák nyitására, amelyek jelentőséggel bírnak a helyi közösségre nézve,
- gondot visel a helyi közösség vagyonának megőrzéséről,
- intézkedéseket javasol a társadalmi önvédelemmel kapcsolatban,
- megválasztja a helyi közösség Végrehajtó Bizottságának tagjait,
- intézkedéseket javasol építési terület (például háztelkek) biztosítása céljából a helyi közösség területén,
- döntést hoz munkaviszony-létesítésről és - megszünésről a helyi közösségben,
- megindítja a helyi közösség területén lévő utca nevének megváltoztatására irányuló kezdeményezést,
- határozatot hoz más helyi közösséggel való együttműködéséről,
- megtárgyalja a helyi közösség polgárait közvetlenül érintő kérdéseket,
- elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel a községi képviselő-testület megbízza,
- a felsoroltokon kívül végez más feladatokat is, a törvénnyel, a község alapszabályzatával, a helyi közösség alapszabályzatával és ügyrendi szabályzatával összhangban.

A Végrehajtó Bizottság:
- gondot visel a Tanács döntéseinek és határozatainak megvalósításáról,
- javasolja a Tanácsnak, a helyi közösség közvetlen érdekeire nézve fontos határozatok és más aktusok meghozatalát,
- javaslatot tesz a Tanács illetékességébe tartozó kérdések megoldási módjára,
- véleményt mond a helyi járulék bevezetéséről,
- a felsoroltakon kívül végez más feladatokat is, a törvénnyel, a község alapszabályzatával, a helyi közösség alapszabályzatával és ügyrendi szabályzatával összhangban.


B.

Oldal Tetejére

Copyright © Bezdan Web Team