Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.web-te@m Bezdan


Zavretak saradnje MZ i web-te@ma


Zvanina internet stranica MZ Bezdan poela je sa radom 28. decembra 2005. godine. Formiran je web-team koji je stranicu ureivao u zgradi mesne zajednice. Stranica je osveavana najvie jednom nedeljno, uglavnom vikendom, kada su lanovi tima imali vremena. Posle nepunih godinu dana i izbora novog Saveta MZ, internet radionica je preseljena u prostorije kulturnog centra, tj. u bezdansku biblioteku. Imenovani su urednici stranice na srpskom i maarskom jeziku, Roland Vuini i dr Balla Itvan, koji su trebali da pomognu dotadanjem web-teamu da se uoeni problemi u radu tima otklone. Poto novi urednici nisu naili na saradnju lanova web-teama, neko vreme je stranica stagnirala i postavljeno je tek nekoliko priloga. Kada je bilo jasno da za svoj rad lanovi tima i urednici nee biti plaeni, ovi prvi su podneli ostavku i ureenje stranice je preuzeo Foki Zoltan, kao webmaster, januara 2007. godine.

Nakon etiri godine i tri meseca od poetka rada web-teama, koji su u poetku inili webmaster Foki Zoltan, urednik stranice na srpskom jeziku Roland Vuini i urednik na maarskom jeziku dr Balla Itvan, aktuelno rukovodstvo MZ Bezdan se "zahvalilo" na do sada uinjenom i odredilo novi tim koji e od sada ureivati internet stranicu Bezdana.

Tokom protekle etiri godine, web-teamu su se prikljuili i saradnici koji su svojim radom doprineli kvalitetu i raznovrsnosti sadraja ove stranice. Zahvaljujemo se Snjeani Trivunovi, koja je svoje priloge napisane za Somborske novine podelila s nama, kao i Brigiti Zeljko Majer, koja se pobrinula da deo sadraja bude objavljen i na engleskom i na nemakom jeziku. Nakon ostavke dr Balla Itvana, dunost urednika na maarskom jeziku je preuzela Friedrich Ana, te se i njoj, ovom prilikom, zahvaljujemo za trud koji je uloila da sajt funkcionie dvojezino.

Ako uporedimo protekle etiri godine s prvom godinom rada stranice, moemo se pohvaliti da je ovaj web-team uinio mnogo na tome da se Bezdanci redovno i objektivno informiu o deavanjima u svom selu. Promenjen je izgled stranice, obogaen mnogim novim sadrajima i pravopisno preraen, poto je to bio jedan od najveih nedostataka sadraja na srpskom jeziku. Primera radi, u odnosu na 24 priloga na srpskom jeziku uraenih prve godine, u poslednje etiri godine postavljeno je 712 priloga, u ta nisu uraunati prilozi tipa privremenih obavetenja, nagradnih igara ili aktuelnih konkursa. Postavljeno je i vie hiljada fotografija Bezdana i okoline, kao i raznih manifestacija u Bezdanu. Na maarskom jeziku, na alost, nismo bili toliko aurni: prve godine je postavljeno 48 priloga, a u poslednje etiri godine 229. Na nemakom i engleskom jeziku postavljeni su "samo" prilozi trajnijeg karaktera.

Ponosni smo na ono to smo uradili, ali smatramo da se uvek moe i vie i bolje raditi. U ovaj posao smo uli puni entuzijazma i isto volonterski, a zbog nezainteresovanosti za na trud, esto smo gubili elan i razmiljali o smislu naeg posla. Ipak, nismo odustajali, sve do danas, kada svoje mesto preputamo novim ljudima, nadamo se strunijima i finansijski motivisanima. Ne bismo voleli da bude "koliko para, toliko muzike", jer da smo radili koliko smo plaeni, Bezdan ne bi imao internet stranicu.

Sve najbolje novom web-teamu, a posetiocima sajta se zahvaljujemo na ukazanom poverenju. Do danas smo imali 170.200 pojedinanih poseta, odnosno proseno 90 posetilaca dnevno. Nije loe, ali voleli bismo da je mnogo vie posetilaca, jer je najvea nagrada tvorcima sajta da, pre svega, to vie Bezdanaca (to sadanjih, to bivih) vidi na rad.Statistika stranice od 2007 do danas
Posete iz 102 drave od 2007 do danas
61241 pojedinanih posetilaca od 2007 do danas


Roland Vuini/Foki Zoltan - web-te@m Bezdan


Vrh straniceCopyright © Bezdan Web Team