Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Sport

Revijalne utakmice enskog rukometa - 2008

RK Bezdan

Uporedo sa slabljenjem privrede u Bezdanu proteklih godina, slino se deavalo i sa pojedinim sportskim klubovima. Jedan od njih je i RK Bezdan koji zalaganjem nekoliko pojedinaca uspeva da odrava enski rukomet u Bezdanu.

Klub opstaje uz pomo firme Agrobezdan, MZ, brae utura iz panije i roditelja igraica. Treba spomenuti i Osnovnu kolu iju halu i teren klub koristi za treninge i utakmice. Prema reima arka Pudara, predsednika kluba, evidentan je slab odziv devojaka za ovaj sport, iako su obezbeeni optimalni uslovi za treninge i nastupe.
Trener kluba Dobroslav Ljubi, bivi rukometa, kae da je esto na mukama da sastavi tim za nastup. to zbog nezainteresovanosti, to zbog kolovanja pojedinih igraica izvan optine Sombor. Iz tih razloga u timu su jedno vreme igrale etiri igraice iz Bajmoka.
Druga Baka liga, u kojoj se takmie Bezdanke, ima svega etiri kluba, pa se igraju dupli susreti u polusezoni i liga nije zvanino priznata. Zanimljiva, predsezonska utakmica odigrava se svakog leta.


Slike sa treninga

Slike sa treninga


Tradicionalni susret veteranki i aktuelnih igraica RK Bezdan, uvek izaziva simpatije publike i podseanje na bolje dane za enski rukomet u Bezdanu.


Prva ekipa za prolene turnire

Ekipe veteranki i aktuelnog kluba
avgust 2006.g.


Prema reima trenera Ljubia, ove zime uspeva da okupi dvadesetak devojica, mahom 7. i 8. razred O i mlae. Treniraju tri puta nedeljno, a ovog prolea oekuju ih nastupi na turnirima u Riici, Bezdanu, Somboru i Sonti.
Prvi tim nastupae u sledeem sastavu: Petrovi, Varga, Peuraa, Stani, Popovi, Holpert, Zelanti, Keresturi, Lazarevi, Markovi, Kubik, Senjavin i Ki.

S.T.
Vrh straniceCopyright © Bezdan Web Team