Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Sport


Ronilaki klub "GREEN HOUSE"

Bezdanski ronioci u Crvenom moru (2009)

Galerija "Green house" 2007

Ronilaki klub Green house iz Sombora u svojim redovima ima i petoricu aktivnih lanova iz Bezdana. To su: Rudolf Ham, Robert Dioi, Dejan Kedve, Bala Bala i Zoltan Na. Sportsko ronjene sa upoznavanjem biljnog i ivotinjskog sveta voda, najvaniji su deo programa ovog kluba.

Klub je osnovan 2000.g., a predsednik je Milan Stojanovi. Kako saznajemo od Milana, njihove aktivnosti su usmerene na upoznavanje ljudi sa onim to ronilac vidi pod vodom, propagiranje ekologije i edukacija kolske dece. Iako malo drutvo od dvadesetak aktivnih lanova, trude se da to vie ljudi upoznaju sa znaajem vode i njene istoe, kao i odgovornou da se ista ouva.lanovi ovog kluba svakog leta borave nekoliko dana na crnogorskom primorju gde u nedirnutim terenima otkrivaju lepote morskih dubina. Svu lepotu biljnog i ivotnjskog sveta verno mogu prikazati jer je tu uvek majstor fotografije Mia Keskenovi. Njegovoe umetnike fotografije pojavile su se na mnogim izlobama, a nedavno i u Zavodu za zatitu prirode u Novom Sadu.
S.T.Vrh stranice
Copyright © Bezdan Web Team