Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Mesna zajednica

Adresa: rtava faizma 3
Tel.: 025/810-212

Izvetaji:
Izvetaj predsednika Saveta MZ "Bezdan" (2009)
Izvetaji sa sednica Saveta MZ "Bezdan"


U arhivi MZ "Bezdan" postoje zapisnici o radu saveta mesne zajednice od 1964. godine. Tada je Savet brojao 35 lanova sve do 1984. godine. Posle toga je isti broj smanjen na 21. U to vreme su se lanovi saveta birali na zboru gradjana javnim glasanjem. Od 1998. godine Savet MZ "Bezdan" broji 15 clanova koji se biraju tajnim glasanjem u izbornim jedinicama mesne zajednice. Mandat lanova saveta traje 4 godine.

Na izborima raspisanim za izbor lanova Saveta MZ Bezdan, dana 25.05.2014. godine je ubedljivo pobedila Grupa graana Bezdan pre svega. Od 15 mesta u Savetu osvojili su 13 mesta. 2 mesta pripalo je Grupi graana Za moj Bezdan. Dana 05.06.2014.godine je novi saziv Saveta MZ Bezdan odrao konstitutivnu sednicu.

lanovi saveta su:

1.Erebet Mau predsednik
2. Terezija Mate zamenik predsednika
3. Marta Ki Tibor
4. Angelina Ibii
5. Borbala Varongi
6. Viola Ki
7. Zorka Pudar
8. Darko Kosanovi
9. Stevan Peri
10. Laslo Hordoi
11. Fejzo Hasanovi
12. Kornelija Kunovi
13. Brigita Zeljko Majer
14. Robert Fles
15. Marijana Gagro


Za lanove IO su izabrani:
1. Kornelija Kunovi predsednik
2. Angelina Ibii zamenik predsednika
3. Fejzo Hasanovi
4. Borbala Varongi
5. Zorka Pudar
6. Neven Risti (iz redova graana)
7. eljko ia (iz redova graana)Savet MZ "Bezdan" kao najvii organ mesne zajednice, donosi Statut i druge opte i posebne akte MZ, utvruje program razvoja, donosi finansijski plan i zavrni raun, izvetaj o radu i program rada MZ, predlae mere za razvoj i unapreenje komunalnih i drugih uslunih delatnosti, ouvanje i zatitu kulturnih dobara, zatitu i unapreenje ivotne sredine, izgradnju, odravanje i koricenje optih dobara MZ, razmatra pitanja iz oblasti neposrednog interesa za graane MZ i sl.


Zgrada mesne zajednice


Savet MZ Bezdan 2006-2010.g
Savet MZ Bezdan 2010-2014.g
Statut MZ BezdanVrh straniceCopyright © Bezdan Web Team