Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Sport


Obili - Grafiar: 18-20 (2010)
RK "Grafiar" poeo pripreme za novu sezonu (2009)
Revija veterana (2008)
RK Grafiar prvi na jesenjoj tabeli Bake lige za mukarce

50 godina rukometa u BezdanuDavne 1953. godine, gospodin Baraevi Itvan doneo je u Bezdan pravila za mali rukomet i osnovao klub koji se zvao RK ZANATLIJA. Odmah se poelo sa takmienjem i to u Vojvoanskoj ligi u kojoj su jo igrali rukometai Apatina, Crvenke, Ade, Subotice i Beeja. Meu igraima koji su tada igrali bili su Kova Jano, Kaniai Joef, Ki Jano, Bala Joef Centi i drugi.


RK Zanatlija je bio prvi registrovani rukometni klub u somborskoj optini.

Godine 1958. RK Zanatlija menja ime u RK Partizan, da bi 1962. god. opet dolo do promene imena i to u RK Omladinac. Tadanji trener i igra bio je Drobina Jozo, a klub je vodio Kato Jano.

Godine 1966. ponovo dolazi do promene imena i to u RK Beton. Tadanju ekipu predvodio je trenerski dvojac Zvonko Laurovi i Aca Sekuli iz Sombora.

Godine 1968. brigu o rukometu u Bezdanu u svoje ruke preuzima GIP Vojvodina, te klub dobija ime RK GRAFIAR, koje je ostalo i do danas. Prvi trener RK Grafiar je bio Mang Branko, a od 1970. godine trenersku palicu preuzeo je onti Rudolf.

Bilo je za ovih 50 godina i uspona i padova, ali je svaka generacija jednu te istu stvar prenosila na sledeu generaciju, a to je ljubav prema Bezdanu i prema rukometu. Najvei uspeh je etvrtfinale Kupa Marala Tita 1983. godine, kada su pobedili, izmeu ostalih, i Proleter i Crvenku, tadanje prvoligae. Ipak najvei uspeh su: pet reprezentativaca, deset prvoligakih igraa i Holpert Joef kao svetski prvak i vlasnik Olimpijske medalje u rukometu.

Danas RK Grafiar, pored roendana, slavi i ulazak u vii rang takmienja, u kvalitetnu Vojvoansku ligu. Rukometni klub Grafiar je u proteklom prvenstvu odigrao 18 utakmica od kojih je zabeleio 17 pobeda i jedan nereen rezultat.

Organizatori revije, koji su podneli najvei teret u organizaciji su: Goran abrilo, kao predsednik i kapiten kluba, zatim Cvrkui Momir koji je ujedno i trener prve ekipe, Horvat Robert kao menader kluba i nezamenjivi sekretar Ladocki Atila.
R.V.
Vrh stranice

Copyright © Bezdan Web Team