Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Pravoslavna crkvaOdrano sveano vee u ast Svetog Save (2010)
Vladika Irinej na Vidovdan osvetao temelje budue crkve (2009)
Sveanost povodom osvetenja novih crkvenih prostorija (2009)
Odrano sveano vee u ast Svetog Save (2009)
Proslava badnjeg dana (2009)
Boi - pravoslavni obiaji
Vidovdanska sveanost (2008)
Galerija - Svetosavsko vee (2008)
Svetosavsko vee (2008)
Proslava badnjeg dana (2008)
Vidovdanska sveanost (2007)


TEMELJI BUDUEG PRAVOSLAVNOG HRAMA

U subotu,22. septembra, poeli su radovi na izgradnji temelja budueg pravoslavnog hrama u Bezdanu. Radno, sveano i emotivno, jer je u srcu pravoslavnih vernika iz Bezdana ta duhovna elja dugo noena i najzad je na putu ostvarenja. Sveanom inu prisustvovao je i gradonaelnik Jovan Slavkovi sa suprugom i saradnicima, svetenik Srdjan Peri i predsednik Asocijacije za razvoj Bezdana dr Balla Ferenc.Ideja o izgradnji pravoslavnog hrama u Bezdanu postoji vie decenija, a motiv je postao intenzivniji poslednje dve decenije, kada se sve vie pravoslavnih vernika doseljavalo u Bezdan. Februara 2004.g. sazvan je zbor gradjana i pokrenuta inicijativa: sagraditi hram za duhovno ispunjenje pravoslavnim vernicima koji su do sada te potrebe ispunjavali u Somboru. Izabran je Odbor za izgradnju hrama. Na elu odbora je Mirko Strigi, predsednik odbora ijim upornim i dugogodinjim trudom, zajedno sa ostalim lanovima, ova ideja ponovo nije otila u zaborav. Podrka je usledila i iz crkvenih krugova, a potom i od pojedinih elnika nae optine.
Mesto budueg pravoslavnog hrama bie na placu od 2100 m2, na uglu Rodine i Puste ulice. Pored mnogo dobrovoljnog rada i donacija ljudi dobre volje, vredno je istaknuti i poklon arhitekte Mileta Zeca iz Novog Sada u vidu besplatne izrade projekta hrama i prateih objekata.

S.T.


Vrh stranice

Copyright © Bezdan Web Team