Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Web Te@m Bezdan


Zvanini sajt Bezdana

Osniva:
Mesna Zajednica Bezdan


Sedite:
Kulturni Centar Bezdan (biblioteka)
Crkvena 2.
Tel: 025/811-365

Urednitvo:
Webmaster: Foki Zoltn
Urednik na srpskom jeziku: Roland Vuini
Urednik na maarskom jeziku: Friedrich Anna

Saradnici:
Snjeana Trivunovi
Brigita Zeljko Majer

E-mail adresa urednitva: bezdaninfo@gmail.com

Gore navedene osobe moete kontaktirati u vezi sa Vaim predlozima, primedbama i materijalom za sajt.
Lino nas moete posetiti u biblioteci svakog radnog dana od 8-18 asova.

Vrh stranice

Copyright © Bezdan Web Team