Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Kultura


Galerija - program
Galerija - tandovi
Galerija - svatara

Trojni susret 2009 - Program


U subotu, 1. avgusta 2009, na kanalskoj obali u Bezdanu, odran je peti po redu Trojni susret - Podunavski dan kulture, muzike i plesa.Kao i prethodnih godina, i ove godine su festival kulture, muzike i plesa u 10 asova otvorili izlagai rukotvorina i proizvoda starih zanata, a da niko ne ostane gladan pobrinuli su se ugostitelji bogatom ponudom bezdanskih specijaliteta.


Tokom vieasovnog kulturno-umetnikog programa koji je poeo u 15:30, pored domaina, nastupili su i gosti iz Srbije (Sombor, Novi Sad, Baki Monotor,Baja, Svetozar Mileti, Vajska, Svilojevo, Kupusina, Plavna), Maarske (Vesprem, Gara, Eri) i Hrvatske (Suza). Ispred NVO "Puls" prisutne je pozdravila Marijana Gagro, a voditelji programa su bili Bilmajer Brigita i Botka Aleksandar.


Publici se prvo predstavila plesna sekcija "Varapalca" ("Varzsplca" - "arobni tapi") - ogranak KUD "Petefi andor" iz Bezdana. U koreografiji ipo Erebet, devojice su otplesale makarenu, a deaci indijanski ples.Sledio je nastup gostiju iz Vesprema, uesnika Drugog meunarodnog plesnog kampa "enkalari" ("Gyngykalris" - "Biserna ogrlica") i pevake grupe Somborske gradske kasine koja neguje tradiciju vojvoanskih Maara.Prigodan govor je i ove godine odrao predsednik MZ Bezdan dr Pfaf Mihalj, i tom prilikom pozdravio i goste mesne zajednice - predstavnike bratskog grada Baalmaa (R Maarska), Vakuta (R Maarska), Bizovca (R Hrvatska) i Optine Sombor, koji su nakon prijema u velikoj sali mesne kancelarije obili tandove s rukotvorinama i pratili nastupe uesnika Trojnog susreta.Plesna grupa KUD "Joef Atila" iz Svilojeva predstavilo se narodnim plesovima, a uveni Meoviti omladinski hor "Juventus kantat" iz Sombora otpevao je etiri kompozicije.Na veliku alost publike, nastup KUD Ravangrad iz Sombora bio je veoma kratak zbog tehnikih problema s muzikom. Ipak, za dobru atmosferu su se pobrinuli gosti iz okoline Maribora (R Slovenija) koji su prikazali tajerske igre.Pesmama su se publici predstavili Teodora Drozdik Popovi iz Novog Sada, Kulturno-umetniko drutvo Hrvata "Bodrog" iz Bakog Monotora i izmadia Ana iz Kupusine.
Nakon toga na bini su se ponovo pojavili bezdanski maliani, uesnici Drugog meunarodnog plesnog kampa "Biserna ogrlica", koji je ugostio oko 80 uesnika od 27. jula do 2. avgusta. Obuku plesa su vrili struni koreografi iz Maarske Hajdu Peter i Viktorija, Kaniai Ilona iz Bezdana, dok je za muziku bio zaduen orkestar "Veka" ("Vka").U nastavku programa su nastupili lanovi plesne grupe iz Santova (R Maarska), HKUD "Mato" iz Plavne, HKUD "Dukat" iz Vajske, KUD Bratstvo iz Baje, KUD arda iz Suze (R Hrvatska), KUD Leme iz Svetozara Miletia, KUD "Zorica" iz Era (R Maarska) i plesna grupa iz Gare (R Maarska).Po zavretku kulturno-umetnikog programa, sledila je dodela nagrada vlasnicima najlepih kua s okunicom u Bezdanu, po izboru komisije ED "Ozon". Nagrade je uruio arko Pudar.
Osim uesnika etnofestivala, pohvalu je zasluila i publika koja je dobro izdrala bezdanskih 35oC. Bilo je gotovo nemogue stajati na suncu puna etiri sata koliko je trajao popodnevni program, tako da su se mnogi u pauzi hladili piem ispod atora, a bilo je i onih koji su se rashlaivali u kanalu.
U veernjim satima, pred vie stotina mladih (od 7 meseci do 77 godina), odrani su odlini koncerti bendova "Taboo orchestra" iz Bezdana, "Wicked Coffee Shoppers" iz Sombora i "Zbogom Brus Li" iz Novog Sada.
Organizator Trojnog susreta je bio NVO "Puls" iz Bezdana, a glavni sponzori Mesna zajednica Bezdan, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i Optina Sombor. Manifestaciju su pomogli i bezdanski privrednici.
R.V.

Vrh straniceCopyright © Bezdan Web Team