Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Optinske vesti


Od 23. marta posetioci sajta imaju priliku da posredstvom linka OPTINSKE VESTI dobiju informacije o aktuelnim deavanjima u optini Sombor.

Copyright © Bezdan Web Team