Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Turizam


Bezdanci na Sajmu turizma u BeograduU okviru tanda Turistike organizacije Grada Sombora svoj dan na Sajmu turizma, odranom u Beogradu od 24. do 27. februara, imao je i Bezdan.Predstavnici Bezdana, UG "Ozon", Turistiko udruenje "Vikend" i Etno kua "Jelena", predstavili su planirane dogaaje vezane za nautiki turizam reka i kanala. Bezdanci su ovu priliku iskoristili i da upute zvanine pozive zainteresovanima za uee na Forumu o nautikom turizmu koji e biti organizovan 15. i 16. aprila u Bezdanu.


- Kao ciljne take dvodnevnog seminara odreene su sledee teme: otvaranje prevodnice Bezdan, administrativni zakoni vezani za plovidbu i zakonsku regulativu, te oivljavanje vodnih puteva u funkciji male privrede i turizma - saoptili su domaini.Tokom 33. Meunarodnog sajma turizma u Beogradu, udruenja iz Bezdana prikljuila su se pokretanju inicijative za preko potrebne revizije Master plana i prostornog plana Srbije. Revizija je neophodna pre svega zbog izostanka konkretnijih reenja za vodene turistike resurse, a najvie plovnog puta srednjeg podunavskog basena.Izvor: soinfo.org
Obrada. R.V.Vrh stranice


Copyright © Bezdan Web Team