Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Turizam


"Propeler" o BezdanuUdruenje nautiara "Dunavski propeler" sve aktivnije promovie ideje vezane za nautiki turizam u Bezdanu, ali i celoj Srbiji. Prethodnog vikenda (12-13. marta) "nau ansu" su predstavili na Salonu nautike u Beogradu.

Kako pie u saoptenju "Dunavskog propelera", u saradnji sa Turistikim udruenjem "Vikend" iz Bezdana, posetiocima i uesnicima Salona nautike predstavljen je projekat "Bezdan, nautiki potencijali". U ulozi promotera nali su se arko Pudar i Aleksandar Markovi. Oni su predoili da novi turistiki vodni centri uz poznavanje problema, minimum investicija i kvalitetnu kontrolu predstavljaju izuzetnu korist za lokalne zajednice.

- Uredili bi zemlju sa malim investicijama i uposlili lokalno stanovnitvo - izdvojili su Pudar i Markovi.


Udruenje nautiara "Dunavski propeler" jo jednom je pozvalo sve zainteresovane da upute prijave za Forum o kanalima i razvoju nautikog turizma, 15. i 16. aprila, u Bezdanu. Dvodnevnim seminarom bie obuhvaene diskusije o otvaranju prevodnice Bezdan, administrativnim zakonima vezanim za plovidbu i zakonsku regulativu, te oivljavanju vodnih puteva u funkciji male privrede i turizma.Izvor: soinfo.org
Obrada. R.V.Vrh stranice


Copyright © Bezdan Web Team