Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Kultura


Sekcija "Piro Roa" odrala radionicu rukotvorina 2011


Vrlo aktivne lanice sekcije "Piro Roa" iz Bezdana odrale su prole subote, 26. februara, jednodnevnu radionicu runih radova u lokalu "Stari orah" u Bezdanu. Bilo je preko 100 uesnika, to aktivista sekcije, to posetilaca koji su eleli da se oprobaju u vetini starih zanata.Kako je sekcija sredstva za materijal dobila na konkursu, posetioci su besplatno mogli da prionu na pletenje korpi od prua, bojanje stakla i svile, izradu makramea i predmeta od kukuruzovine i slame. Suveniri su se mogli poneti kui za uspomenu.


Sledea aktivnost lanica sekcije "Piro Roa" je uee na izlobama u Bakoj Topoli: Meunarodna izloba rukotvorina i izloba Saveza Vojvoanskih rukotvorina. U maju vredne lanice ove sekcije slave estogodinjicu osnivanja i uspenog rada.


(Galerija - K..)
S. Trivunovi
Vrh straniceCopyright © Bezdan Web Team