Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Glasanje za najlepu okunicu u Bezdanu


Od 10. jula do 10. avgusta 2008.g. moete uestvovati u izboru za najlepu okunicu u Bezdanu.

U takmienju uestvuje 38 graana Bezdana, a fotografije njihovih okunica (po 4 fotografije) su objavljene na naem sajtu i istaknute na panoima ED "Ozon" u centru sela.

Kada pregledate sve fotografije (moete ih videti kada kliknete na link s imenom vlasnika), svoj glas moete dati za tri najlepe okunice, tako to ete poslati e-mail na adresu: bastabezdan@gmail.com.

Vano je da napiete redne brojeve i imena vlasnika za koje glasate. Redosled nije bitan, poto svaki Va glas vredi isto - po 1 poen.

(Npr. Glasam za okunice pod rednim brojevima: 25. ime, 07. ime, 33. ime )

U glasanju moete uestvovati samo jedanput (sa jedne e-mail adrese).

Svi posetioci sajta koji budu glasali, ulaze u konkurenciju za osvajanje nagrade-iznenaenja sponzora ove manifestacije. O osvojenoj nagradi biete obaveteni putem e-maila, kao i o nainu preuzimanja nagarde.

Rezultati takmienja e biti objavljeni 16. avgusta, u sklopu manifestacije "Trojni susret".

Klikom na ime uesnika takmienja moete pogledati fotografije:1. Holpert Rozalija, Rodina 36
2. Horvat Katalin, Novogradska 31
3. Vida Julija, Petefi andora 18
4. Ham Marija, Bajska 190a
5. "Novitet-Dunav", . faizma 2
6. ivi Rozalija, Ruina 2a
7. Major Joef, Somborski put bb
8. Bubalo Rajko, Rodina 40
9. Paceka Erebet, Omladinska 42
10. Varongi Borbala, . faizma 126
11. Kedve Natalija, Grobljanska 40
12. Pazmanj Petar, Bajska 62
13. Mihaljevi Dijana, Bajska 60
14. itari Erebet, . faizma 87a
15. Hordoi Itvan, Bratstva i jedinstva 15
16. Pap Francika, Lakatna 25
17. Na Kata, Kout Lajoa 25
18. Nit Erebet, Kolutska 27
19. Ostrogonac Itvan, Nova 1
20. Koi Itvan, Somborski put bb
21. Mihajlovi Silvija, Pusta 61
22. Vaci Mira, Lakatna 19a
23. Ibii Angela, Nova 7
24. Smoli Jana, Omladinska 21
25. eperka Marija, Novogradska 14
26. Sabo Julija, Nova 28
27. Hordoi Julija, Petefi andora 3
28. Maro Silard, Petefi andora 1
29. utura Branko, Omladinska 34
30. Maar Erebet, Kout Lajoa 62
31. PP "Bezdan" - silos i pista
32. Jankovi Nena, Petefi andora 11
33. Blako Katica, Petefi andora 8
34. dr Balla Itvan, Somborski put 47a
35. Reb Erebet, Kout Lajoa 2
36. Vrdoljak Marija, . faizma 56
37. dr Pfaf Mihalj, Mirna 3
38. Fridrih ula, Somborski put 4
39.Milan Brdar, Somborski put 49

Napomena: Spisak je sainjen prema redosledu prijavljivanja uesnika.


R.V.


Vrh stranice

Copyright © Bezdan Web Team