Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Turizam


O nautizmu u BezdanuSredinom aprila u Bezdanu e biti prireen razgovor o pravcima razvoja nautikog turizma u Srbiji - saoptilo je Udruenje nautiara "Dunavski propeler".U bezdanskoj etno kui "Jelena" nekoliko nautiarskih organizacija dogovorilo se 11. februara da sredinom aprila u tom mestu bude odran Forum o nautikom turizmu. Na skup bi bili pozvani predstavnici organizacija i institucija "umeanih" u nautiki turizam, kako bi se sagledali pravci razvoja i potrebe, kao i elje lokalnog stanovnitva i njihova oekivanja od rene i kanalske plovidbe.Kljuni interesi ovog skupa bie prevodnica u Bezdanu, plovni putevi Bezdan - Sombor - Mali Stapar i Bezdan - Sombor - Savino selo i zakonska regulativa o plovidbi u Srbiji.


Predloeno je da se za nautiki skup lobira na Sajmu turizma u Beogradu od 24. do 27. februara, kao i na Sajmu nautike u martu. Kruna svega treba da bude uee na Svetskoj konferenciji kanala u Holandiji od 19. do 24. septembra i predstavljanje potencijala Bezdana i Srpskog podunavskog regiona sa posebnim naglaskom na kanale u Vojvodini - saoptilo je Udruenje nautiara "Dunavski propeler".


Izvor: www.soinfo.org
Obrada: R.V.Vrh stranice


Copyright © Bezdan Web Team