Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Naa svakodnevica


Put Kupusina-Baki Monotor-BezdanOve godine poee izgradnja novog puta izmeu Bezdana, Bakog Monotora i Kupusine.

Ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanovi posetila je u petak sa pokrajinskim sekretarom za lokalnu samoupravu Tomislavom Stantiem Sombor i Baki Monotor. Ona je potvrdila da e ove godine poeti izgradnja saobraajnice koja e spojiti Baki Monotor i Kupusinu, pa tako i Bezdan i Apatin.

"Ovaj projekat je jedan od onih koji e se sigurno nai na listi za finansiranje u 2011. godini. On jeste lokalni po kategorizaciji, ali ja bih rekla da on ima regionalni, pa i nacionalni znaaj. Radi se o putu koji treba rehabilitovati, izvriti pojaano odravanje, zatim izgraditi novi most na mestu eke uprije i potpuno novi put na nasipu u duini od pet kilometara" - izjavila je u Bakom Monotoru ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanovi.

"Budui put koji e spojiti Kupusinu, Baki Monotor i Bezdan bie irok 5,5 metara, skratie put do granice za tridesetak kilometara, a pomoi e i razvoj turizma" - kazala je Kalanovieva.Polovinu sredstava, 85 miliona dinara obezbedie ministarstvo, a drugu polovinu Grad Sombor. Gradonaelnik Sombora Nemanja Deli izjavio je da je dolaskom ministarke Kalanovi potvreno da e ove godine poeti realizacija izgradnje i da e grad svoju polovinu sredstava obezbediti putem ve odobrenog kredita.

Poetak izgradnje puta jo nije poznat, ali e javna nabavka uskoro biti raspisana, pa onda sve zavisi od odvijanja procesa odluivanja.Izvor: soinfo.org
Obrada. R.V.Vrh stranice


Copyright © Bezdan Web Team