Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Naa svakodnevica


Rasad za bezdanske jagode stie iz italijanske firme


Marijana Gagro, jedna od desetak proizvodjaa jagoda u Bezdanu, nedavno je posetila kompaniju Salvi vivai u Italiji, grad Ferara, odakle svake godine u Srbiju stiu sertifikovane sadnice jagoda. Dvodnevno struno putovanje za dvadesetak proizvodjaa i strunjaka iz oblasti voarstva, organizovao je uvoznik rasada Intersad iz Rumenke, u saradnji sa Ministarstvom poljopivrede, vodoprivrede i umarstva.
Marijana nam je ukratko opriala dva dana prepuna utisaka: obilazak plastenika, polja jagoda, vonjaka, kao i hladnjaa gde se uva rasad i svee voe. Kako nam kae, opti je utisak da mala poljoprivredna gazdinstva u Italiji, sa intenzivnom proizvodnjom i vrhunskim prinosima, funkcioniu profitno kroz zadruge gde zajedno vre nabavku repromaterijala i plasman robe.

Zanimljiva je bila i poseta CIV institutu koji formira nekoliko kompanija. Posetioci iz Srbije imali su priliku posluati struno predavanje na temu: put od majke biljke do ivica koji je, inae, osnov uspenog roda na bezdanskim poljima.S. Trivunovi
Vrh straniceCopyright © Bezdan Web Team