Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Naa svakodnevica


Udruenje ISKORAK dobija prostoriju za radProlo je dve godine od osnivanja udruenja Iskorak iji je jedan od osnovnih zadataka u radu osnaivanje ekonomskog poloaja ena.

Od samog osnivanja, lanice ovog udruenja poseivale su nekoliko manifestacija i udruenja, da bi se druile i videle kako to drugi rade. Prema reima Zlate Mojsilovi, predsednice udruenja, bez sredstava od projekata, nema kvalitetnog rada, a ovo udruenje je uspelo realizovati nekoliko projekata. Dve ene dobile su posao po projektu gerontodomaice, a 12 ena je pohaalo informatiku obuku.Takodje, u toku je realizacija projekta Do sveta preko neta za koji je Iskorak dobio 270.000 dinara. Re je o kreiranju virtuelne prodavnice u kojoj bi se predstavile zanatski proizvodi, domaa hrana i pie raznih stvaralaca. Promocija ovog sajta bie sveano upriliena krajem februara, a oekuje se poseta zvaninika iz Pokrajinskog sekretarijata koji je i dodelio ova znaajna sredstva.

Ono to e svakako obradovati lanice ovog drutva, jesu i sredstva od 50.000 za opremanje kancelarije koju do sada nisu imali. Raunarska oprema i program internet prodavnice u novoj prostoriji dovoljni su za jo aktivniji nastavak rada ovog udruenja kome se pridruuje sve vie novih lanica.
S.T.Vrh stranice


Copyright © Bezdan Web Team