Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Kultura


Vetina grnarstva prenosi se na mlae


Emilija Na, supruga i majka troje dece, ekonomista po struci, vie od deceniju bavi se izradom keramikih predmeta od gline.

Od malih nogu nosila je u sebi elju za stvaranjem rukama. Godine su prolazile, njen umetniki duh je treperio negde izmeu obaveza prema porodici i rada u struci. Verovala je da e kad tad raditi ono to eli.

Usledilo je prouavanje literature o grnarstvu, uenje od starih majstora, kao i pohaanje asova oblikovanja gline i rada na toku.

Danas Emilija uspeno spaja lepo i korisno, hobi i zaradu, radost stvaranja i porodine obaveze. Ispod vetih ruku Emilijinih izranjaju jedinstveni, dekorativni predmeti: upovi, vaze, tanjiri, kuice, keramike slike, unikatni nakit...
Svoje keramike proizvode prodaje uglavnom kod kue i u cvearama. esto ima posebnih narudbi iz inostranstva od raseljenih Bezdanaca i to obavezno sa motivima i natpisima vezanim za rodni kraj.

Nedavno je Emilija realizovala projekat u saradnji sa NVO "Puls" u kome je obuavala kolsku decu radu sa glinom i oblikovanju rukotvorina. Kako nam kae Emilija, deca su na prvim asovima pomalo zazirala od obuke. Kada su shvatili da rad sa glinom moe biti kreativan i zanimljiv, obuka se pretvorila u pravo uivanje. Deiji radovi od gline bie izloeni povodom Dana osnovne kole u Bezdanu, a deo radova odneli su kui za uspomenu.


Emilija Na stalno radi na unapreenju tehnike pohaajui razne seminare. Prole godine bila je u Maarskoj u Kaloi, a ove godine planira jedan takav u Subotici. Sa razlogom, jer Bezdan koji pretenduje na irenje turistike ponude, moe dostojno prezentovati grnarske suvenire iz ove zanatske radionice.

S. Trivunovi
Vrh straniceCopyright © Bezdan Web Team