Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Sport


Bezdanska rukometna kola 2011


BROJNO LANSTVO U RK "GRAFIAR" DAJE NADU ZA JAANJE TIMSKIH SPORTOVA


RK "Graficar" ukupno broji preko 120 lanova, od toga 90 dece kolskog uzrasta, a ostalo su lanovi prve i druge ekipe. Po reima predsednika kluba Roberta Horvata, ovim podatkom se ne moe pohvaliti nijedan rukometni klub u Vojvodini.Prvi tim je povratio status stabilnog, vojvoanskog ligaa gde se nalazi, po zavretku sezone, na visokom, treem mestu. Osim toga dodaje Horvat, nakon 20 godina, druga ekipa je ponovo zaigrala u bakoj ligi, iako je najmlaa.Goran abrilo, vii trener rukometa, koordinira sve uzraste u klubu, a u trenersku edukaciju ukljuili su se i aktivni igrai Vladimir upurdija, Momir Cvrkui i Aleksandar Major.


Takoe,klub uestvuje na raznim projektima meugranine saradnje sa Maarskom i Hrvatskom. kolski uzrast mladih rukometaa je ono na ta je rukovodstvo tima posebno ponosno. Kao u zlatna vremena sedamdesetih godina trenera onti Rudolfa, ponovo je rukometna lopta popularna od najniih do osmog razreda.

Horvat i abrilo istiu dobru saradnju sa zaposlenima i direktoricom kole Bala Agne, koja je prole nedelje primila nagradu od Sportskog saveza Sombora za najuspeniju kolsku rukometnu ekipu u optini. Pretprole godine bezdanski kolarci bili su trei u Vojvodini na kolskom takmienju u Kau. Te godine bili su i prvaci na meunarodnom turniru u Vespremu. Prole godine bili su 5. na takmienju kolskih ekipa Srbije.
Ovaj klub sa velikim brojem igraa radi zahvaljujui pomoi MZ Bezdan, pojedinih preduzetnika, kao i optine. Ipak, kako su sredstva nedovoljna, nakon kontakata kluba sa Ministarstvom omladine i sporta, dobijeno je obeanje da e ministarka Sneana Samardi Markovi posetiti klub i finansijski podrati negovanje rukometne kole u Bezdanu.

Bezdan, rasadnik rukometnih talenata, dao je 6 dravnih reprezentativaca i svetskog prvaka, imao desetak igraa u prvoj ligi, ponovo blista starim sjajem, u ovim tekim vremenima za timske sportove. Ova pria daje nadu da e bezdanski rukomet ponovo iznedriti asove poput oca i sina Holpert Joefa, brae Dalibora i Davora uture, Frederika Bekera i mit Felehazi Katalin.


S. Trivunovi
Obrada: R.V.Vrh stranice


Copyright © Bezdan Web Team