Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Najava dogaaja


Foto konkursOrganizatori Foruma o nautikom turizmu na rekama i kanalima koji e se odrati 15. i 16. aprila 2011.g. u Bezdanu, UN "Dunavski Propeler" i TU "Vikend" Bezdan, u saradnji sa Drutvom za zatitu i prouavanje prirode "Natura" Sombor i JP "Vojvodinaume" SG "Sombor", otvaraju konkurs za izbor najlepe fotografije sa temom "Ptiji svet na vodama Gornjeg Podunavlja i Velikog bakog kanala".Prijem fotografija je do 10. aprila 2011.g, a fotografije sa temom konkursa, uz lokaciju i datum slikanja poaljite na: dunavskipropeler@gmail.com


Mogu se poslati maksimalno dve fotografije po uesniku, a za dve najbolje fotografije slede i nagrade. Proglaenje pobednika i dodela nagrada obavie se tokom Foruma o nautikom turizmu na rekama i kanalima 15. i 16. aprila 2011.g. u Bezdanu.

Sve informacije oko uestvovanja i pravila konkursa potraite na: dunavskipropeler@gmail.comIzvor: UN "Dunavski propeler"
Obrada. R.V.Vrh stranice


Copyright © Bezdan Web Team