Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Obavetenja

Novi raspored iznoenja smea


JKP "istoa" Sombor obavetava graane Bezdana da od 05.06.2009.g. stupa na snagu novi raspored iznoenja smea.

U subotu, 06.06.2009.g. nee se iznositi kuni otpad, a ubudue od 08.06.2009.g. otpad se nosi ponedeljkom i utorkom.

Spisak ulica po rasporedu iznoenja kunog otpada u naselju Bezdan:

Ponedeljak Utorak
Mala Rajna Malta
Velika Rajna eljeznika
Petefi andora Crkvena
Cvetna Omladinska
Lakatna Istona
Kanalska obala Rodina
Proleterska Livada
Grobljanska Kratka
Bavanska Jovana Duia
Adi Endre Kout Lajoa
Mirna Pusta
Bratstvo-jedinstvo Novogradska
Mala Kolutska
Somborski put Bajska
Ruina Nova
rtava faizma

MZ Bezdan
Vrh stranice


Copyright © Bezdan Web Team