Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Naa svakodnevica


Dr Bojan Pajti otvorio renoviranu Banju BezdanDr Bojan Pajti, predsednik Vlade AP Vojvodine, 10.februara je otvorio renovirano Odeljenje za rehabilitaciju Opte bolnice "Dr Radivoj Simonovi" u Somboru. Radovi su finansirani iz sredstava pokrajinskog Fonda za kapitalna ulaganja.

"U rekonstrukciju Banje uloeno je 48,5 miliona dinara, i pokuali smo da uradimo najvie to je mogue. Renovirani su bazeni, pretreeni i potpuno zamenjeni krovovi, nabavljena su dva nova kotla za grejanje i uraeno je niz drugih intervencija kako bi Banja bila funkcionalna" - rekao je dr Branislav Boji, direktor somborske Opte bolnice i dodao da u bezdansku Banju nije ulagano poslednjih pet decenija.Dr Pajti je prilikom otvaranja Banje rekao da ga raduje injenica da e, nakon rekonstrukcije, bezdanska Banja omoguiti rehabilitaciju graana po najviim evropskim standardima. Premijer pokrajinske Vlade dr Pajti je istakao da se sredstva pokrajinskog Fonda za kapitalna ulaganja podjednako ulau u velike i male projekte i najavio novo ulaganje u Banju Bezdan i to u projekat namenjen osobama na dijalizi.

Konkretnije o projektu govorio je dr Boji, koji je kazao da se radi o otvaranju mini-centra za hemodijalizu ija je ukupna vrednost oko 26 miliona dinara.

Otvaranju Banje prisustvovali su i dr Atila engeri, sekretar Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, gradonaelnik Sombora Nemanja Deli, mr Sinia Lazi, predsednik Skuptine grada Sombora.Izvor: www.sombor.rs
Obrada. R.V.Vrh stranice


Copyright © Bezdan Web Team