Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Izbor najlepe cvetne bate u Bezdanu - nagrade


Ekoloko drutvo "Ozon" i Klub za turizam pri Asocijaciji za razvoj Bezdana i okoline ove godine su po prvi put organizovali izbor najlepe cvetne bate u Bezdanu. Pravo uea su imali svi zainteresovani na teritoriji Bezdana koji smatraju da imaju lepo ureenu batu.

Prijavljivanje se vrilo do 10. jula 2007, kada su i objavljene fotografije svih bata na naem sajtu i na panou ekolokog drutva u centru sela.

Posetioci sajta su mogli glasati do 31. jula, slanjem e-maila, tako to su birali tri najlepe bate. U redakciju je pristiglo ukupno 76 mejlova, od ega je bilo 63 vaeih (poto se s jedne e-mail adrese moglo glasati samo jedanput).

Dobitnicima su nagrade uruene u sklopu veernjeg programa Trojnog susreta, 4. avgusta 2007.Prema glasovima posetilaca sajta najlepe bate imaju:

1. nagrada: batenska garnitura - sto i 4 stolice vrednosti 4000 din. - sponzor TR "Vasiljevi"


2. nagrada: dve batenske ardinjere vrednosti 3000 din. - sponzor "MBA Brdar"


3. nagrada: tri knjige o cveu vrednosti 1500 din. - sponzor cveara "Gerber"
8. mesto: Csitri ErzsbetSvi koji su slanjem e-maila glasali za najlepu batu bili su istovremeno i uesnici nagradne igre iji je sponzor preduzee "Agrobezdan". Nagrade - proizvod tkanice damasta "Novitet-Dunav", su osvojili:

Capo Gabor, Smit Ilona, Neso, Nathalie Bozovic, Tanja Karan, fcsaba i Zdravko Sloboda.


Bate je ocenjivao i struni iri (predsednik i tri lana), u sastavu: Trivuni Jelena - dipl. in. pejzane arhitekture zaposlena u JKP "istoa" Sombor, Dubravac Jelena - vlasnica rasadnika cvea i sadnog materijala, Pudar arko - predsednik ED "Ozon" i apo Eva. iri je dodelio ukupno devet nagrada - za tri najlepe bate i est specijalnih nagrada. Ukupna vrednost svih nagrada je oko 40.000 dinara.

Najlepu cvetnu batu u Bezdanu 2007.g. imaju Major Joef i Borbala .

Nagrada je sadni materijal vrednosti 10.000 din, a sponzor nagrade je Ekoloko drutvo "Ozon" Bezdan.
Drugu nagradu je osvojila bata pod rednim brojem 21, iji je vlasnik Mihaljevi Jelena.

Nagrada su ardinjere vrednosti 4000 din. (sponzor: kamenorezac "Hordoi") i sadni materijal vrednosti 2000 din. (sponzor: rasadnik "Dubravac").Trea nagrada strunog irija je pripala Hordoi Itvanu .

Nagrada je cvetni aranman vrednosti 5000 din. (sponzor: cveara "Art Dekor" )

Specijalne nagrade su dodeljene:

- za neobinost sadnog materijala - eperka Marija (40)

- nagrada: tri plastine ardinjere vrednosti 500 din; sponzor: TR "Mira"
- za zanimljivo reenje prednjeg dela dvorita - Vida Julija (22)

- nagrada: sobno cvee vrednosti 1000 din; sponzor: cveara "Orhideja"
- za dobru kolekciju sobnih i mediteranskih biljaka - Pap Francika (07)

- nagrada: sobno cvee vrednosti 2000 din; sponzor: cveara "Iris"
- za dobro odnegovane rue - Fadi Ferenc (18)

- nagrada: stolnjaci - set za batu vrednosti 2000 din; sponzor: tkanica "Novitet-Dunav"
- za originalne ideje za terasu - itari Erebet (01)

- nagrada: put na sajam cvea u Budimpeti; sponzor: "Market Nova"
- za dobro vertikalno ozelenjavanje - Kalinka Itvan i Marija (13)

- nagrada: solarne lampe vrednosti 3500 din; sponzor: "Agrobezdan"
Na samom kraju, bezdanska slikarka Jagica Eva je poklonila jedan svoj rad Ekolokom drutvu "Ozon", koji je organizovao ovogodinji izbor najlepe cvetne bate. Sliku je primio predsednik IO ED "Ozon" Pudar arko.
Klikom na ime uesnika takmienja moete pogledati fotografije bate.


1. Csitri Erzsbet, rtava faizma 87
2. Vrongi Kroly i Borbla, rtava faizma 126
3. Farkas Anna, rtava faizma 132
4. Hordsi Istvn, Bratstva i jedinstva 15
5. Mszros Jzsef, Somborski put bb.
6. Csitri Erzsbet, rtava faizma 133
7. Pap Franciska, Lakatna 25
8. Osztrogonac Istvn, Nova 1
9. Vci Mira, Lakatna 19/a
10. Kocsis Istvn, Somborski put bb.
11. Beker Vera, Nova 78
12. ivi Rozlia, Ruina 2/a
13. Kalinka Mria, Kolutska 2
14. Nagy Gyrgy, Kolutska 35
15. Nist Erzsbet, Kolutska 27
16. Kovaevi Sinia, K. Lajoa 56/a
17. Karan Dragana, Nova 113
18. Faddi Ferenc, Pusta 52
19. Pazmanj Petar, Bajska 62
20. Mihajlovi Silvija, Pusta 61
21. Mihaljevi Jelena, Bajska 60
22. Vida Jlia, P. andora 18
23. Barta Angelina, Pusta 46
24. Nagy Katalin, K.Lajoa 25
25. Kedve Natalija, Grobljanska 40
26. Horvt Katalin, Novogradska 68
27. Hm Mria, Bajska 190/a
28. Vuini Marijana, . faizma 68
29. urkovi Ilija, Kanalska bb.
30. Brankovi Ildiko, Bajska 45
31. Nagy Andrs, Nova 60/a
32. Mitrovi Ljubica, Crkvena 2/b
33. abrilo Mila, Bajska 123
34. Medi Soka, Nova 99
35. Hordsi Jnos, P.andora 3
36. Major Jzsef, Somborski put bb.
37. Radeli Ante, Bajska 132
38. Vrdoljak Marija, .faizma
39. Zeljko Ilona, .faizma 89/a
40. Cseperka Mria, Novogradska 14

R.V.


Vrh stranice

Copyright © Bezdan Web Team