Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Naa svakodnevica


Stie talas od est metaraStariji vikendai su zaboravili kada je u januaru Dunav pretio da se izlije iz korita i poplavi desetak naselja, a to se moe dogoditi narednih dana. U gornjem toku Dunava vodostaj je ogroman i ve danas se oekuje da e kod Bezdana dostii pet metara, posle ega se proglaava stanje redovne odbrane od poplava. ak da se narednih dana ne povea, i na pet metara je ugroen deo obale na kojoj se nalazi mnogo vikendica. Vikendai se pitaju ta e biti na prolee, ako je Dunav ovako visok u januaru.

Kod Bezdana je vodostaj jue iznosio 408 centimetara, to znai da je za nekoliko dana nivo reke porastao za dva metra. Hidrolozi predviaju da e ve danas prei opasnih pet metara. U vikend naselju Baraka, prvom na ulasku Dunava u Srbiju, vlasnici vikendica su veoma uznemireni.

Najavljeno je da e na ovom podruju Dunav dostii est metara, pa stvari diemo na sprat. Iz ranijih poplava znam da e moja vikendica biti poplavljena ako voda dosegne 530 centimetara, a na tom nivou u prizemlju je 70 centimetara vode - kae Todor Ivanievi, koji na Barakoj ima vikendicu 40 godina.

Dok se mnogi ude poplavnom talasu u januaru, Ivanievi pamti i takve godine. To se dogaalo prilino davno, kada se podrazumevalo da zimi napada mnogo snega. Kada bi naglo otoplilo, sneg bi se pretvorio u vodu i Dunav je bio ogroman.

U zalivu Baraka za odbranu od velikog talasa pripremaju se i Magdolna i Arpad Horvat. Oni su sklonili najvrednije stvari na mesta koja voda nee dosei, a sada pokuavaju da zidove to vie zatite od vode i vlage. Vree peska postavljaju u blizinu zidova, nadajui se da e tako spreiti prodor vode.- Nadamo se da voda nee poplaviti nau vikendicu, ali smo iselili stvari iz prizemlja. Pratimo ta se dogaa u gornjem toku Dunava i sigurno je da e i do nas dopreti ogromni talas. Ali, sve nee trajati dugo i voda e se brzo povui - kae Magdolna Horvat.

Na Barakoj smo jue zatekli i Boidara Mievia, koji pokuava da to bolje zatiti vikendicu pre navale vode. Ni on se ne sea da je poplava pretila u januaru, iako vikendicu ima 20 godina.

- Nadamo se da e se sve zavriti u januaru i da u maju i junu neemo strepeti od poplava. Ali, sa Dunavom se nikada ne zna, jer se poslednjih godina dogaalo da nas pogode i etiri poplave - kae Mievi.

Vikendica Julijane Holpert je na viem terenu i Dunav je nee ugroziti, ali se ne osea prijatno. Bie poplavljen put u Barakoj, staze e biti zakrene, a posle povlaenja vode ostae mnogo ljama i mulja. Osim toga, nije lepo pogledati u reku, koja je leti mirna, tiha i plava.

- Na vodostaju od etiri metra Dunav je jue nosio sve pred sobom. Nije prijatno pogledati tok matice i videti kako nosi i valja sve pred sobom. Boja vode i umovi koje proizvodi su zastraujui - kae Holpertova.Izvor: www.blic.rs/Z.Vasiljevi 18.01.2011.
Obrada. R.V.Vrh stranice


Copyright © Bezdan Web Team